Plottgenerator

To troll som ikkje vil bli til stein blir skulda for å ha drepe statsministeren på ein skule der dei vaksne er elevane
Namnegenerator