Plottgenerator

Ein ung samurai finn ein brødristar som endrar verda på ein skule der dei vaksne er elevane
Namnegenerator