Plottgenerator

Ein far og ein stegosaur får ein time til å bruke ein million kroner i ein brennande bygning
Namnegenerator