lotiel.org
{v.3} :: a mess

Kvifor skriva nynorsk?

Nynorsk er eit vakkert mål,
Bokmål er no' utspjåkt gnål
Kvifor velja er eit godt spørsmål,
eg har valt mitt giftemål.

Eg likar eit norskare språk.
Om eg har ein, er det min tomahawk.
Eg nyttar han til å lage målbråk
Når eg må; målbråk og målståk.

Nynorsk er for meg det beste:
Det duger godt til det aller meste.
Det er lyrisk og duger til å feste,
Og det kling betre enn breste.

Vener får ein gjennom språket sitt.
Eg vonar eg ikkje er nokon parasitt,
Eg er glad for målvener, meir enn litt.
Nytt nynorsk, det er rådet mitt.

© Tone Rossow 2008 Back to the Poetry section

Back to the front.